Tiền đặt cọc

Account Funding (Tiền đặt cọc)

Quantum Exchange offers more than 10 flexible funding options in various base currencies. Deposit instantly using a range of methods. Flexible funding options to get you trading faster

Quantum Exchange cho phép khách hàng mở tài khoản và gửi tiền bằng các loại tiền tệ cơ bản sau:

USD – Đô la Mỹ, MYR – Ringgit Malaysia, THB – Bạt Thái Lan, VND – Đồng Việt Nam, IDR – Rupiah Indonesia

Phương thức nạp tiền:
FPX
Lệ phí :
Subject to FPX’s fees
Thời gian xử lý :
Lập tức
Đơn vị tiền tệ:
USD
Phương thức nạp tiền:
Người gửi tiền địa phương
Lệ phí :
Subject to Local Depositor’s fees
Thời gian xử lý :
1-2 ngày
Đơn vị tiền tệ:
USD
Phương thức nạp tiền:
EFT quốc tế
Lệ phí :
Subject to Bank Transfer fees
Thời gian xử lý :
2-5 ngày
Đơn vị tiền tệ:
USD
Phương thức nạp tiền:
Thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ
(Visa và Master)
Lệ phí :
Subject to Bank Transfer fees
Thời gian xử lý :
Lập tức
Đơn vị tiền tệ:
USD
Phương thức nạp tiền:
Paypal
Lệ phí :
Subject to Paypal Transfer fees
Thời gian xử lý :
Lập tức
Đơn vị tiền tệ:
USD
Phương thức nạp tiền:
Quantum Exchange’s Thẻ trả trước
Lệ phí :
KHÔNG CÓ PHÍ
Thời gian xử lý :
Lập tức
Đơn vị tiền tệ:
USD
Phương thức nạp tiền:
Cryptocurrencies Deposits
Lệ phí :
KHÔNG CÓ PHÍ
Thời gian xử lý :
Lập tức
Đơn vị tiền tệ:
USD
Phương thức nạp tiền:
Touch n’Go e-wallet
Lệ phí :
KHÔNG CÓ PHÍ
Thời gian xử lý :
Lập tức
Đơn vị tiền tệ:
MYR

THÔNG TIN QUAN TRỌNG & PHÍ

Quantum Exchange hoàn toàn không chấp nhận thanh toán của bên thứ ba.Tất cả các khoản tiền được gửi vào tài khoản giao dịch của bạn phải có cùng tên với tài khoản giao dịch Quantum Exchange của bạn. Payment from joint bank accounts or credit cards are accepted if the trading account holder is one of the beneficiaries.

Chúng tôi chỉ có thể chi trả các khoản phí mà chúng tôi thấy. Các khoản phí khác do ngân hàng của bạn tính và ngân hàng trung gian vẫn thuộc trách nhiệm của bạn.

In the unforeseen circumstance where funds are not instantly uploaded to MetaTrader 5, it still remains the responsibility of the client to ensure that they have placed the required funds in their account for trading via other payment methods.

Trong trường hợp được bồi hoàn với tư cách là khách hàng, bạn có trách nhiệm thanh toán mọi khoản thanh toán đã hoàn lại và / hoặc phí bồi hoàn. Nếu không có đủ tiền trong tài khoản giao dịch để trang trải, bạn đồng ý gửi tiền vào tài khoản giao dịch của mình để trang trải qua chuyển khoản ngân hàng.

Các tùy chọn thanh toán có sẵn cho bạn có thể khác nhau tùy thuộc vào đơn vị tiền tệ cơ sở của tài khoản và khu vực tài phán của bạn. Các tùy chọn thanh toán có sẵn có thể được xem trong cổng khách hàng của bạn.