Đối tác Khu vực & Quốc gia

Hợp tác với chúng tôi và tận dụng thương hiệu và sản phẩm của Quantum Exchange với kiến ​​thức và kết nối địa phương của bạn để bắt đầu các văn phòng khu vực và quốc gia tại các khu vực tăng trưởng cao. Nếu bạn có kinh nghiệm đáng kể về bán lẻ ngoại hối ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực nào, đây là cơ hội để làm việc dưới thương hiệu của chúng tôi, trở thành đối tác trong lĩnh vực kinh doanh đã sẵn sàng, cải thiện và để nó phát triển. Chúng tôi có thể cung cấp các tài nguyên bạn cần để đưa hoạt động kinh doanh ngoại hối của bạn lên một tầm cao mới.

Tại sao trở thành đối tác khu vực / quốc gia của chúng tôi?

Giải pháp tùy chỉnh

Khách hàng nhận được một giải pháp được tùy chỉnh cho họ, với các phương thức thanh toán ưa thích, loại tài khoản phù hợp và hỗ trợ địa phương bằng ngôn ngữ của

Dòng doanh thu trực tiếp và minh bạch

Đối tác Khu vực / Quốc gia nhận được doanh thu đáng kể liên quan trực tiếp đến nỗ lực và hiệu suất của họ

Hỗ trợ đầy đủ

Nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ và mạnh mẽ và chia sẻ các tài liệu tiếp thị để nâng cao sự phát triển kinh doanh địa phương của bạn