Đối tác Khu vực & Quốc gia

Hợp tác với chúng tôi và tận dụng thương hiệu và các sản phẩm của Quantum Capital kết hợp với kiến thức và các mối quan hệ của bạn để thành lập các văn phòng khu vực và quốc gia ở những khu vực tăng trưởng cao. Nếu bạn là người có nhiều kinh nghiệm về kinh doanh lẻ ngoiaj hối ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực nào, đây chính là cơ hội để hợp tác với thương hiệu của chúng tôi, trở thành đối tác cùng nhau thúc đẩy và phát triển lĩnh vực kinh doanh thông thoáng. Chúng tôi cung cấp các tài nguyên cần thiết giúp bạn đưa hoạt động kinh doanh ngoại hối của mình lên một tầm cao mới.

Tại sao trở thành đối tác khu vực / quốc gia của chúng tôi?

Giải pháp tùy chỉnh

Mỗi khách hàng đều nhận được giải pháp tùy chỉnh phù hợp với các phương thức thanh toán và các loại tài khoản và hỗ trợ ngôn ngữ.

Dòng doanh thu trực tiếp và minh bạch

Đối tác Khu vực / Quốc gia trực tiếp nhận được doanh thu từ những nỗ lực và hiệu suất của mình.

Hỗ trợ toàn diện

Nhận được hỗ trợ toàn diện và chia sẽ các tài liệu quảng bá nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh địa phường.