PAMM / MAMM

Quantum Exchange Markets Multi Account Manager cho phép quản lý tiền của khách hàng bằng các phương pháp phân bổ linh hoạt và báo cáo về hiệu suất và hoa hồng theo thời gian thực.

PAMM

(Phương thức quản lý tài khoản theo tỷ lệ vốn)

Khác với các phương thức khác, danh mục đầu tư của nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi quy mô của khoản tiền gửi tương ứng. Mỗi tài khoản quản lý có tỷ lệ riêng trong PAMM theo khối lượng.

Lợi ích của PAMM:
 • Cơ hội sử dụng kinh nghiệm và kiến ​​thức của họ để tạo ra thu nhập cao hơn.
 • Kết quả giao dịch hiển thị trên trang web Quantum Exchange cho phép bạn hiển thị để thu hút lượng người theo dõi không giới hạn, từ đó tạo ra cơ hội mở rộng danh mục đầu tư của mình.
 • Giao dịch được thực hiện trên một tài khoản giao dịch không yêu cầu hệ thống kế toán phức tạp
 • Dễ dàng kiểm soát mọi quy mô đầu tư. Bạn không cần phải thực hiện bất kỳ phép tính lợi nhuận phức tạp nào cho các nhà đầu tư của mình – phương pháp  quản lý tài khoản theo tỷ lệ vốn PAMM sẽ làm điều đó.

MAM

(Quản lý nhiều tài khoản)

MAM

(Quản lý nhiều tài khoản)

Các tài khoản là phái sinh của hệ thống PAMM. Nó cho phép người quản lý chỉ định đòn bẩy cao hơn cho từng tài khoản phụ theo yêu cầu của nhà đầu tư. Tính năng này khiến MAM phù hợp với các  nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao.  Sự khác biệt chính là việc phân bổ giao dịch giữa tài khoản chính và tài khoản nhà đầu tư được thực hiện theo phương khác ngoài theo tỉ lệ. Mỗi nhà đầu tư có thể chọn mức rủi ro và đòn bẩy cho tài khoản của mình. Thông thường, tài khoản chính của MAM không được hiển thị công khai trong bảng lãnh đạo, chúng là những đăng ký cá nhân dành cho những nhà quản lý tiền xác định. Tài khoản MAM tổng hợp được thiết kế cho các nhà đầu tư muốn chọn mức độ rủi ro của riêng mình và linh hoạt hơn trong việc quản lý tiền.

Lợi ích của MAM:
 • Đa dạng hình thức phân bổ, bao gồm số lưu, lô, tỷ lệ phần tram và vốn chủ sở hữu
 • Hỗ trợ Expert Advisors (EA)
 • Không giới hạn số lượng tài khoản phụ
 • Đa dạng dòng sản phẩm
 • Áp dụng tất cả các loại lệnh MT5: Dừng, giới hạn, xu hướng, đóng tất cả…

Tại sao chọn tài khoản Quantum Capital MAM / PAMM?

Điều kiện giao dịch có thể tùy chỉnh
 • Hỗ trợ Expert Advisors (EA)
 • Quản lý nhiều danh mục đầu tư
 • Lô giao dịch siêu nhỏ
 • Nhanh chóng trên toàn thế giới
 • Giám sát quỹ thời gian thực
 • Phân bổ tài khoản nhà đầu tư linh hoạt
 • Các cơ chế hoa hồng tùy chỉnh linh hoạt
Phương pháp phân bổ
 • Tỷ lệ theo phân bổ số dư
 • Tỷ lệ theo phân bổ vốn chủ sở hữu
Triển khai nhanh nhiều tài khoản phụ
 • Mô đun PAMM và MAM cho phép bạn quản lý tiền của khách hàng bằng các phương pháp phân bổ riêng, báo cáo hiệu quả theo thời gian thực và cập nhật trực tiếp các báo cáo về tiền hoa hồng.