Các loại tài khoản

Chúng tôi tin tưởng vào các điều kiện giao dịch cạnh tranh với giá cả minh bạch

Tài khoản MAX

ECN
STANDARD
CLASSIC

Chỉ từ -2 pips

Đòn bẩy từ 1:30 đến 1: 500

ECN với hoa hồng

Tài khoản Pro

ECN
STANDARD
CLASSIC

từ 0 pips

Đòn bẩy từ 1:30 đến 1: 500

ECN với hoa hồng

Tài khoản Plus

ECN
STANDARD
CLASSIC

từ 5 pips

Đòn bẩy từ 1:30 đến 1: 500

ECN với hoa hồng

Tài khoản Promo

Tài khoản Promo chỉ áp dụng cho khuyến mại theo mùa và tham gia cuộc thi

Không có hoa hồng

Không hoàn lại

Đòn bẩy tối đa 1:200

Tài khoản miễn phí

Tài khoản miễn phí không áp dụng lãi suất hoán đổi hoặc chuyển đổi đối với các giao dịch qua đêm, Chúng tôi cung cấp tài khoản Hồi giáo cho khách hàng theo tín ngưỡng Hồi giáo.

Không có hoa hồng

Đòn bẩy từ 1:30 đến 1: 500

Tài khoản quản lý

Tài khoản quản lý cho phép Người quản lý quỹ quản lý nhiều tài khoản và sử dụng các phương pháp phân bổ linh hoạt và báo cáo về hoa hồng và hiệu quả theo thời gian thực

Chúng tôi cung cấp: PAMM / MAM / Multi Account Terminal

Đòn bẩy từ 1:30 đến 1: 500