Chính sách Chống rửa tiền

Chính sách Chống rửa tiền

Quantum Exchange cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về tuân thủ Chống rửa tiền (AML) và Tài trợ chống khủng bố (CTF). Nhằm hỗ trợ chính phủ chống lại tội phạm tài trợ khủng bố và rửa tiền, pháp luật yêu cầu các tổ chức tài chính phải thu thập, xác minh và lưu trữ thông tin nhận diện của các cá nhân mở tài khoản.

Rửa tiền- quá trình chuyển đổi tiền, có nguồn gốc từ các hoạt động phi pháp (như gian lân, tham nhũng, khủng bố…) thành các khoản tiền hoặc quỹ đầu tư hợp pháp nhằm che giấu hoặc xóa nguồn gốc thực tế của nguồn tiền.

Quy trình rửa tiền gồm ba bước:

Sắp xếp

ở bước này, tiền được chuyển đổi thành các công cụ tài chính, chẳng hạn như séc, tài khoản ngân hàng và chuyển tiền, hoặc có thể được sử dụng để mua hàng hóa có giá trị cao để bán lại. Ngoài ra, tiền có thể được gửi vào các ngân hàng và tổ chức phi ngân hàng (ví dụ: các tổ chức đổi ngoại tệ). Để tránh bị công ty nghi ngờ, tội phạm rửa tiền thường chia thành nhiều khoản tiền gửi thay vì gửi toàn bộ số tiền cùng một lúc, hình thức này được gọi là chuyển tiền trá hình.

Phân tán

Có thể chuyển nguồn tiền sang các tài khoản và công cụ tài chính khác. Bước này nhằm che giấu nguồn gốc của tiền và xóa dấu vết của pháp nhân thực hiện nhiều giao dịch tài chính. Việc chuyển tiền nhiều lần và thay đổi hình thức của chúng khiến việc truy xuất nguồn gốc tiền trở nên phức tạp.

Quy tụ

Các khoản tiền  tái lưu thông và có thể sử dụng để mua hàng hóa và dịch vụ một cách hợp pháp.

Quantum Capital tuân thủ các nguyên tắc Chống Rửa tiền và tích cực ngăn chặn các hành động nhằm mục đích hoặc tạo điều kiện cho quá trình hợp pháp hóa các khoản tiền phi pháp. Chính sách AML nhằm ngăn chặn tội phạm lợi dụng dịch vụ của công ty cho mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc hoạt động tội phạm khác.

Để ngăn chặn rửa tiền, Quantum Capital không nhận hoặc thanh toán tiền mặt trong mọi trường hợp. Công ty có quyền đình chỉ các hoạt động có nguy cơ bất hợp pháp hoặc liên quan đến hoạt độg rửa tiền của khách hàng.