Khuyến mại

$30 NDB + REFER A FRIEND

Thời gian ứng dụng:

Ngày 1 tháng 3 năm 2022 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022 (GMT + 8)

Thời gian giao dịch:

30 ngày kể từ ngày kích hoạt tiền thưởng (GMT + 8)

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

A. Giới thiệu

1. QUANTUM EXCHANGE là thương hiệu được ủy quyền của Quantum Exchange Limited. Quantum Exchange Limited được ủy quyền và quản lý bởi Saint Vincent the Grenadines

2. The “$30 NDB + REFER A FRIEND” Terms and Conditions is an integral part of the “Quantum Exchange Limited Terms and Conditions” and provisions set herein are considered as an annex of all “Quantum Exchange Limited Terms and Conditions”.

B. Conditions of Eligibility

1. The “$30 NDB + REFER A FRIEND” may be offered by QUANTUM EXCHANGE from time to time to clients who open real trading accounts with QUANTUM EXCHANGE, in cases where such clients are referred to QUANTUM EXCHANGE via specific websites and/or social network sites in the context of certain specific promotions, and/or surveys that QUANTUM EXCHANGE may be running from time to time on such specific websites and/or social network sites.

2. Only persons who can form legally binding contracts under the laws applicable in their country of residence may participate in the “$30 NDB + REFER A FRIEND” . Without limiting the foregoing, participation in the “$30 NDB + REFER A FRIEND” is not allowed for persons under the age of 18 or otherwise under legal age in their country of residence (“minors”). If you are a minor, you may not participate in the “$30 NDB + REFER A FRIEND”.

3. Participation of “Intermediaries/Related Parties” in the “$30 NDB + REFER A FRIEND” is prohibited. If the registration and/or trading data of a participant in the “$30 NDB + REFER A FRIEND” corresponds with the registration and/or trading information, including but not limited to IP address, of another participant in the “$30 NDB + REFER A FRIEND” ”, QUANTUM EXCHANGE reserves the right to regard this matching as a reason for immediate disqualification. For the purposes hereof, the term “Intermediary (ies)/Related Party (ies)”, when used in these Terms & Conditions, unless the context otherwise requires, shall mean to include any person or entity bearing a relationship with any participant in the “$30 NDB + REFER A FRIEND” , including, without limitation:
a) family members, such as brothers, sisters, spouses, ancestors, lineal descendants and collateral descendants;
b) person or entity, whom any participant in the “$30 NDB + REFER A FRIEND”, directly or indirectly through one or more intermediaries, controls, or whom, directly or indirectly, through one or more intermediaries, is controlled by, or is under common control with any participant in the “$30 NDB + REFER A FRIEND”; for purposes of this definition, the term “control” (including, with correlative meaning, the terms “controlled by” and “under common control with”), as used with respect to any participant in the “$30 NDB + REFER A FRIEND”, shall mean the possession, directly or indirectly through one or more intermediaries, of the power to direct or cause the direction of management policies of such person or entity, whether through ownership of voting securities or otherwise.

4. Subject to, and without prejudice to, all other Terms and Conditions, the offer is available to Quantum Exchange’s Clients who have satisfied the Eligibility Criteria for the offer (“Eligible Clients”) as set out in the sections following hereinafter.

C. Điều khoản cụ thể “$30 NDB + REFER A FRIEND”

1. The “$30 NDB + REFER A FRIEND” chỉ áp dụng cho các loại tài khoản STP Chuẩn do Quantum Exchange cung cấp.

2. Ưu đãi này chỉ áp dụng cho Khách hàng Mới.

3. Mỗi khách hàng đủ điều kiện mới chỉ có thể nhận được $ 30 NDB một lần.

4. $ 30 NDB sẽ hết hạn sau 30 ngày sau khi tiền thưởng của bạn được ghi có.

5. Phần thưởng (tín dụng giao dịch) là USD $ 30. Số tiền tín dụng sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn trong vòng 3-5 ngày làm việc sau khi tài khoản của bạn đã được xác minh.

6. NDB $ 30 có thể được sử dụng trong khoảng thời gian 30 ngày theo lịch kể từ ngày gửi tiền vào Tài khoản của Khách hàng. Sau khi hết thời hạn 30 ngày, Phần thưởng Chào mừng sẽ tự động khấu trừ từ tài khoản giao dịch, bao gồm cả lợi nhuận chưa được nhận có được nhờ sự hỗ trợ của phần thưởng này.

7. Đòn bẩy tối đa cho loại tài khoản này 1: 100

8. Mức dừng cho loại tài khoản này là 100%.

9. No partners’ commissions or rebates will be paid for trading with the NDB.

10. Lợi nhuận tối đa thực hiện rút tiền là USD $ 30 của lợi nhuận được thực hiện.

11. Khách hàng phải hoàn thành yêu cầu sau được liệt kê bên dưới để rút lợi nhuận kiếm được từ USD $ 30:

D. Điều khoản chung

1. Xin lưu ý rằng có thể mất đến 3-5 Ngày làm việc trước khi bất kỳ khoản thưởng tín dụng nào được thêm vào tài khoản của Khách hàng Đủ điều kiện đáp ứng tất cả các tiêu chí được nêu ở đây.

2. The “$30 NDB + REFER A FRIEND” có sẵn cho các tài khoản giao dịch STP Chuẩn.

3. The “$30 NDB + REFER A FRIEND” applies to all clients who open a real account with QUANTUM EXCHANGE in accordance with the rules set herein and granted credit bonuses may be used for trading purposes only.

4. Credit bonuses cannot be
(i)chuyển cho bất kỳ người nào khác;
(ii) được chuyển sang một tài khoản khác do Khách hàng Đủ điều kiện nắm giữ; hoặc
(iii) đổi lấy các dịch vụ hoặc lợi ích tài chính khác do QUANTUM EXCHANGE cung cấp.

5. Sàn giao dịch lượng tử bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình:
i. to decline registration of any participant in the “$30 NDB + REFER A FRIEND” and
ii. disqualify any participant in the “$30 NDB + REFER A FRIEND” who tampers or breaches these terms and/or any of the “Quantum Exchange Terms and Policies” set forth on QUANTUM EXCHANGE’’s website.

6. QUANTUM EXCHANGE reserves the right, at its reasonable discretion, to discontinue the offering of this “$30 NDB + REFER A FRIEND” to any of its clients, without having to explain the reasons. Such clients will be informed via email.

7. QUANTUM EXCHANGE có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc chấm dứt “$ 30 NDB + REFER A FRIEND” hoặc bất kỳ khía cạnh nào của nó bất kỳ lúc nào mà không phải bồi thường cho bất kỳ ai về điều đó. Thông báo trước về những thay đổi như vậy sẽ được gửi cho khách hàng. Xin lưu ý rằng việc tham gia "$ 30 NDB + REFER A FRIEND" cấu thành sự chấp nhận và đồng ý tuân theo bất kỳ thay đổi, sửa đổi và / hoặc thay đổi nào như vậy.

8. Any indication or suspicion, in the QUANTUM EXCHANGE’s sole discretion, of any form of arbitrage (including but not limited to risk free profiting), abuse (including but not limited to participant’s trading activity patterns that indicate that the participant solely aims to benefit financially from the Credit Bonus without being genuinely interested in trading in the markets and/or taking market risk), fraud, manipulation, cash-back arbitrage connected to a credit bonus or any other forms of deceitful or fraudulent activity, will nullify all previously credited credit bonuses of the Eligible Client’s real trading Accounts with QUANTUM EXCHANGE and/or any and all transactions carried and/or profits or losses garnered therein. In these circumstances, QUANTUM EXCHANGE reserves the right, at its sole discretion to close/suspend (either temporarily or permanently) all such Eligible Client’s real trading Account(s) with QUANTUM EXCHANGE, cancel all orders and annul all profits of such participants. In these circumstances, QUANTUM EXCHANGE shall not be liable for any consequences of the credit bonus cancelation, including, but not limited to, order(s) closure by Stop Out.

9. Tham gia "$ 30 NDB + REFER A FRIEND" đồng nghĩa với việc chấp nhận các Điều khoản & Điều kiện này cũng như các Điều khoản và Điều kiện của Quantum Exchange Limited được nêu trên trang web của QUANTUM EXCHANGE.